Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 3 359 pozemků. Vítáme Vás!

Info Reality - Spoluvlastnictví nemovitosti má svá úskalí

04.11.2020

V případě společného vlastnictví jedné nemovitosti se často stává, že spoluvlastnictví začne být komplikované. Některé případy ukazují, že společné vlastnictví, které se zdá ze začátku výhodné, může mít své úskalí do takové míry, že spolupráce mezi vlastníky není nadále možná.

Mezi výhody spoluvlastnictví patří bezesporu to, že je možné získat nemovitost za nižší částku. Toho většinou využívají rodinní příslušníci, kteří předpokládají, že dohodnout se mezi jednotlivými členy na chodu a fungování nemovitosti nebude problém.

„I když se spoluvlastnictví z počátku nemusí jevit jako problémové, je poměrně časté, že po určité době dochází mezi spoluvlastníky k názorovým střetům. Ty se v případě nemovitostí zpravidla týkají způsobu jejího užívání a péče o ni, nutných či naopak zbytečných investic. Často to pak poškodí i mezilidské vztahy uvnitř celé rodiny,“ řekl advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Vlastní-li nemovitost pouze jeden člověk, může o svém pozemku nakládat v mezích zákona libovolně. V situaci, kdy je vlastníků více, rozhoduje jednotlivec pouze podle velikosti svého podílu.

Co se týče běžné správy spoluvlastnictví, rozhoduje se podle většího počtu hlasů. Jedná-li se pak o důležitější rozhodování je zapotřebí minimálně dvě třetiny hlasů. V ojedinělých případech jako je například zatížení společné věci je potřeba jednomyslnost spoluvlastníků.

„Je obrovské riziko, že se spoluvlastníci na správě nedohodnou. Budete-li tak například jedním ze tří spoluvlastníků nemovitosti, kde každý bude mít stejný třetinový podíl, a budete mít v úmyslu tuto nemovitosti pronajímat, ostatní spoluvlastníci vás jednoduše zablokují,“ sdělil Strnad.

Jedním z nejčastějších případů, kdy jednu nemovitost vlastní více jedinců je dědictví. „Dědici potom musí řešit vzájemné spory, co s nemovitostí udělají dál. Přitom by stačilo těmto situacím předcházet, v rámci právní ochrany majetku je vhodné zejména nemovitosti nedělit vůbec a striktně je odkázat jen jedinému dědici anebo stanovit pravidla, jak mají dědici nemovitost spoluvlastnit a zejména pak co dělat v případě sporu,“ uvedl Strnad.

Další kámen úrazu spoluvlastnictví je podle advokáta tzv. solidarita spoluvlastníků. Pokud se jedná o správu a nakládání s nemovitostí rozhodování probíhá pomocí většiny hlasů, v případě právních jednání jsou jedinci oprávněni a povinni rozhodovat se společně a stejně. Příkladem je třeba věřitel, který má právo vymáhat svou pohledávku po každém členovi.

Pokud se na základě většiny hlasů rozhodne například o modernizaci domu, výdaje se pak musí rozdělit rovnoměrně, a to i mezi ty, kteří nesouhlasili, eventuálně musí rozhodnout soud.


Autor: Redakce Pozemky CZ
Zdroj: novinky.cz

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722