Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 512 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Stavební práce

K žádosti o stavební povolení stavebník předkládá předepsanou projektovou dokumentaci. Její rozsah je upraven vyhláškou č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou. Projektová činnost patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě a předpokladem k této činnosti je oprávnění podle zvláštních předpisů.

Projektant odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být mimo jiné vyprojektována v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Pro hl. m. Prahu platí vyhláška č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722