Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 569 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Architektonické práce

Důležitým nástrojem rozvoje území je územní plánování. Je prostorovým vyjádřením hospodářské, kulturní, sociální a ekologické politiky každého města nebo obce. Základním cílem je služba člověku. Proto musí být územní plánování nástrojem demokratickým, které vedle dotčených orgánů státní správy musí respektovat názory a stanoviska občanů, podnikatelů, firem apod. Tvorba dokumentů řešících budoucí rozvoj území je činností vysoce odborných týmů specialistů, jejichž úkolem je skloubit přání a požadavky všech subjektů vyvíjejících v území své aktivity tak, aby území fungovalo jako celek, aby byl zabezpečen soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Je zřejmé, že výsledkem musí být kompromis v rozvoji jednotlivých funkčních systémů v zájmu celku.

Územně plánovací dokumentace či podklady jsou zpracovávány pro pořizovatele, kterými jsou obce či okresní úřady. Často však zpracovateli těchto materiálů bývají soukromí developeři, kteří svůj podnikatelský záměr v území potřebují prověřit v souvislostech.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722