Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 582 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Geodetické práce

Geometrický plán je návrh změny vyjádřený graficky s vyčíslením výměr po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů. Z toho, že se plán týká jisté změny, lze odvodit, že při běžném prodeji nebo koupi pozemku není geometrický plán třeba.

Geometrický plán je třeba vyhotovit pro rozdělení, případně sloučení pozemků, vyznačení budovy nebo pro změnu jejího vnějšího obvodu (novostavba, přístavba), dále pro doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci a též pro vyznačení věcného břemene tj. grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

Geometrický plán musí být po vyhotovení potvrzen na katastrálním úřadě.

Hranice pozemků se označují trvalým způsobem a to:

  • kameny s opracovanou hlavou
  • železobetonové znaky 80 x 80 x 500 mm
  • znaky z plastu tzv. plastovými mezníky
  • obetonovanou žel. trubkou
  • zapuštěným hřebem nebo vytesaným křížkem ( na tvrdém podkladě ).

Geometrické plány a ostatní druhy geodetických prací provádí geodetická a realitní kancelář Areal. Další informace můžete také získat na telefonních číslech :
224 324 690 nebo 777 562 610.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722